Khách hàng của Be Green Solutions

Be Green Solutions mang đến giải pháp bảo trì “xanh” thân thiện với môi trường, chúng tôi tập trung vào hệ thống điều hòa không khí cho các khách hàng cá nhân, siêu thị, giáo dục và khách sạn. Tại Việt Nam, Be Green Solutions đã hỗ trợ và đồng hành cùng các khách hàng sau: